Naujienų pranešimas: Rokiškio sūris: Pasirašytos sutartys su strateginiu investuotoju Fonterra (Europe) Coöperatie U.A.
(Rubrika: Supirkėjų informacija)
Paskelbė lpga.lt
Sekmadienis 05 lapkričio 2017 - 11:23:07

AB „Rokiškio sūris“ (toliau – Bendrovė) praneša, kad užbaigė derybas su strateginiu investuotoju „Fonterra (Europe) Coöperatie U.A.“ dėl investicijų į Bendrovę ir 2017 m. spalio 13 d. pasirašė strateginio investavimo sutartį, remiantis kuria Bendrovės naujai išleidžiamų 3.586.797 vnt. paprastųjų vardinių akcijų emisiją įsigyja „Fonterra (Europe) Coöperatie U.A.“ (įmonės kodas 822560100, buveinės adresas: Barbara Strozzilaan 356-360, EurBld2, 3a, 1083 HN Amsterdamas, Nyderlandai). Vienos akcijos emisijos kaina - 1,98 EUR. Bendra pasirašomų akcijų emisijos kaina 7.101.858,06 EUR.Padidinus Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais piniginiais įnašais, Bendrovės įstatinis kapitalas padidės nuo 9.361.540,17 EUR iki 10.401.711,30 EUR. Įstatinis kapitalas bus laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus Bendrovės įstatus juridinių asmenų registre.

2017 m. spalio 13 d. buvo pasirašyta ir akcininkų sutartis tarp Bendrovės akcininkų (UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“, SIA „RSU Holding“, Antano Trumpos ir Ledinos Trumpienės, Daliaus Trumpos ir Rasos Trumpienės), strateginio investuotojo („Fonterra (Europe) Coöperatie U.A.“) ir Bendrovės. Šios sutarties tikslas yra:

atitinkamais atvejais sureguliuoti santykius tarp akcininkų, strateginio investuotojo ir Bendrovės;
užtikrinti bendrus veiksmus vykdant Bendrovės plėtrą;
susitarti dėl konkrečių disponavimo Bendrovės akcijomis sąlygų ir apribojimų;
sudaryti galimybę akcininkams bei strateginiam investuotojui apsaugoti savo interesus, susijusius su jų investicijomis į Bendrovę.
Sutartinai veikianti anksčiau nurodytų fizinių ir juridinių asmenų grupė ketina, vadovaujantis LR Vertybinių popierių įstatymo 36 str. nuostatomis, teikti privalomą oficialų siūlymą supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias Bendrovės akcijas.

Plačiau ...
Ši naujiena yra iš svetainės
( http://lpga.lt/news.php?extend.955 )