Paaiškėjo ministerijos perkėlimo į Kauną projekto vadovas

 Ketvirtadienis 25 spalio 2018 - 14:40:41 | lpga.lt

Žemės ūkio ministeriją planuojama perkelti į Kauną 2019 m. pabaigoje – 2020 m. pradžioje.

Projekto vadovo, kuruosiančio Žemės ūkio ministerijos perkėlimo į Kauną klausimus, pareigas užims Vitalija Zumerienė.

Atrankoje į projekto vadovo vietą dalyvavo 5 pretendentai. Atranką laimėjusi V. Zumerienė turi daugiau kaip 10 metų patirties projektų valdymo srityje, tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje. Darbą ji pradės spalio 29 d.

Projekto vadovė planuos ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų perkėlimo į kitą vietovę įgyvendinimo priemones, organizuos ir kontroliuos jų įgyvendinimą bei atsakys už suplanuotų rezultatų pasiekimą laiku.

PIENO SUPIRKIMO KAINŲ ANALIZĖ

 Penktadienis 08 gruodžio 2017 - 11:46:36 | lpga.lt

017 m. lapkričio pabaigoje Pieno tarybos posėdyje buvo pristatyta 2017 m. sausio–birželio mėnesių pieno supirkimo kainų analizė pagal nustatytas supirkimo grupes ir pieno supirkėjų tipus. Pateiktas pieno supirkimo kainų grafinis palyginimas su Europos Sąjungos pieno supirkimo kainomis. Pranešimą parengė Produktų rinkotyros skyriaus tyrėjai A. Gapšys ir D. Mikelionytė. Supažindiname su pranešimo skaidrėmis.

[ Pilnas tekstas.. ]

Žemės ūkio ir maisto produktų kainų grandinės

 Penktadienis 08 gruodžio 2017 - 11:06:12 | lpga.lt

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas kasmet kas ketvirtį skaičiuoja ir atnaujina duomenis apie žemės ūkio ir maisto produktų kainų struktūrą (kainų grandines) tarp žemdirbių, perdirbėjų ir prekybininkų. Dėl skaičiavimo sudėtingumo pateikiame tik kai kurių produktų kainų grandines. Grandinių struktūra pateikiama tiek procentine, tiek vertine išraiška.[ Pilnas tekstas.. ]

Žemės ūkio ir maisto produktų kainų grandinės

 Penktadienis 08 gruodžio 2017 - 11:06:12 | lpga.lt

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas kasmet kas ketvirtį skaičiuoja ir atnaujina duomenis apie žemės ūkio ir maisto produktų kainų struktūrą (kainų grandines) tarp žemdirbių, perdirbėjų ir prekybininkų. Dėl skaičiavimo sudėtingumo pateikiame tik kai kurių produktų kainų grandines. Grandinių struktūra pateikiama tiek procentine, tiek vertine išraiška.[ Pilnas tekstas.. ]

Rokiškio sūris: Pasirašytos sutartys su strateginiu investuotoju Fonterra (Europe) Coöperatie U.A.

 Sekmadienis 05 lapkričio 2017 - 11:23:07 | lpga.lt

AB „Rokiškio sūris“ (toliau – Bendrovė) praneša, kad užbaigė derybas su strateginiu investuotoju „Fonterra (Europe) Coöperatie U.A.“ dėl investicijų į Bendrovę ir 2017 m. spalio 13 d. pasirašė strateginio investavimo sutartį, remiantis kuria Bendrovės naujai išleidžiamų 3.586.797 vnt. paprastųjų vardinių akcijų emisiją įsigyja „Fonterra (Europe) Coöperatie U.A.“ (įmonės kodas 822560100, buveinės adresas: Barbara Strozzilaan 356-360, EurBld2, 3a, 1083 HN Amsterdamas, Nyderlandai). Vienos akcijos emisijos kaina - 1,98 EUR. Bendra pasirašomų akcijų emisijos kaina 7.101.858,06 EUR.[ Pilnas tekstas.. ]

Eiti į puslapį  [1] 2 3 ... 187 188 189